ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 

1. Τον Διαγωνισμό διοργανώνει η εταιρεία STAYIA FARM IKE. (Διοργανώτρια).
 
2. Στον Διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι όσοι διαμένουν στην Ελλάδα μόνιμα και έχουν ακολουθήσει τη διαδικασία που περιγράφεται στους παρόντες όρους. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι των διοργανωνόντων εταιριών και οι συγγενείς τους πρώτου (Α') βαθμού.
 
3. Ο ενδιαφερόμενος που θα συμμετάσχει στην κλήρωση θα πρέπει να μπει στην σελίδα του The Bee Bros facebook, να κάνει like στη δημοσίευση  και να κοινοποιήσει τη φωτογραφία του διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
 
4. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί από 02/09/2017 έως και την 30/11/2017.
                                                                                                  
5. Η κλήρωση του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί την 04/11/2017 σε ζωντανή μετάδοση μέσω facebook της σελίδας.
 
6. Για την συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά προϊόντος. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών. Τα δώρα του Διαγωνισμού είναι προσωπικά και αμεταβίβαστα και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα.
 
7. Ο τρόπος κλήρωσης του νικητή θα πραγματοποιηθεί με κλήρωση ενός τυχαίου scroll. 
 
8. Μαζί με τον νικητή θα βγουν και δύο επιλαχόντες σε περίπτωση που αδυνατεί να πάει το ταξίδι.
 
9. Το δώρο είναι το εξής:
- Αεροπορικά εισιτήρια για 4 άτομα (οικονομική θέση), από Ελλάδα (Αθήνα ή Θεσσαλονίκη) προς Παρίσι μετ’ επιστροφής, συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων.
- 1 οικογενειακό δωμάτιο (4 ατομών) με πρωινό για 3 διανυκτερεύσεις στο παρίσι, δώρο το οποίο ο νικητής μαζί με το συνοδό του θα μπορούν να εξαργυρώσουν από την λήξη του διαγωνισμού ως την 30/06/18, βάσει διαθεσιμότητας.

- Εισιτήρια εισόδου στην Eurodisney 
- Η 30/06/18 είναι η τελευταία δυνατή ημέρα αναχώρησης του νικητή από την Γαλλία
 
10. Τα ονόματα των νικητών θα δημοσιευτούν στη σελίδα του The Bee Bros στο facebook https://www.facebook.com/TheBeeBrothers/
 
11. Η Διοργανώτρια δικαιούται να ματαιώσει την κλήρωση ή και να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες και προθεσμίες σε περίπτωση εξαιρετικής ανάγκης.
 
12. Η Διοργανώτρια διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώσει συμμετοχές εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος.
 
13. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για πραγματικά ή νομικά ελαττώματα των δώρων ή για την καθυστερημένη ή μη παράδοση αυτών, την αποκλειστική ευθύνη των οποίων έχει ο τουριστικός πράκτορας.
 
14. Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό οφείλουν να γνωρίζουν τους όρους και τους κανόνες του. Η δε συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό προϋποθέτει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του, χωρίς ο συμμετέχων να διατηρεί το δικαίωμα εξώδικης ή δικαστικής αμφισβήτησης για την διεξαγωγή και τα αποτελέσματα της κλήρωσης.
 
15. Με τη συμμετοχή στην κλήρωση (ή στο διαγωνισμό) ο κάθε συμμετέχων συναινεί να χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά του στοιχεία από τη Διοργανώτρια ως υπεύθυνη για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων ή μη αυτοματοποιημένων μέσων είτε από τον ίδιο είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου αυτός διορίσει για τη διενέργεια της ως άνω επεξεργασίας κατ’ εντολή και για λογαριασμό του. Τα προσωπικά    στοιχεία των συμμετεχόντων θα διατηρηθούν από τη Διοργανώτρια και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν με σκοπό τη μελλοντική ενημέρωση του συμμετέχοντος, ηλεκτρονικά ή με άλλο τρόπο για τις προωθητικές ενέργειες της Διοργανώτριας και του ομίλου. Σε κάθε περίπτωση τα προσωπικά στοιχεία θα τηρούνται σύμφωνα με το Ν.2472/1997, όπως ισχύει, του Ν.2774/1999 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι συμμετέχοντες θα έχουν δικαίωμα να ζητήσουν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την πρόσβαση, την επιβεβαίωση, την τροποποίηση ή τη διαγραφή στοιχείων τους που τηρούνται στο αρχείο κατά τους όρους του Ν.2472/1997, όπως ισχύει, επικοινωνώντας με την εταιρεία Stayia Farm IKE ή με οποιονδήποτε άλλο φορέα ορίσει η εταιρεία.